HUKUK FAKÜLTESİ

Basılan Kitaplarımız

Doç. Dr. Hacı Kara

Deniz Hukuku (Denizcilik Fakülteleri için)

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Deniz Ticareti Hukuku

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Şirketler Hukuku

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Kıymetli Evrak Hukuku

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Hukukun Temel Kavramları

2020

Doç. Dr. Hacı Kara

Deniz Ticareti Hukuku

2020

Dr. Feyzan Olgunsoy

Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi (Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri)

2020

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici

Escrow Sözleşmesi

2020

Dr. Serkan Kaya

Consumer Dispute Resolution in the Digital Age: Online Dispute Resolution

2020

Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı

Sermaye Ortaklıklarının Bölünmesi

2020

Prof. Dr. Sezer Çabri

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-639) Cilt - II

2020

Prof. Dr. Sezer Çabri

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682) Cilt - III

2020

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak

Shareholder Activism and The Law - The Future of US Corporate Governance

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök, Dr. Öğr. Ü. İhsan Hüseyin

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmaları

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök

Sigorta Hukuku Dersleri

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök

Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök

Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler

2020

Prof. Dr. İbrahim Subaşı (Editör), Ahmet Özdemir (Editör)

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu Bildirileri

2020

Dr. Sezen Kama Işık

Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış

2020

Arş. Gör. Muhammet Sefa Mutlu

Kişisel Verilerin Soruşturma Evresinde İşlenmesi ve İnsan Hakları Kapsamında Korunması

2020

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Mülteci Hukuku ve Silahlı Çatışma Kaynaklı Sığınmacılar

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Şirketler Hukuku

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Av. Dr. Murat Akdeniz

Konkordato Hukuku El Kitabı

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Ticaret Hukuku

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Ticari İşletme Hukuku

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Kıymetli Evrak Hukuku

2019

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Editör), Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

Turkish Public Law

2019

Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin

Türk Futbolunda Durumsal Suç Önlemenin Kriminolojik Bir Değerlendirmesi

2019

Dr. Melik Kartal

Meşru Savunmanın Hukuki Esası Bağlamında Gereklilik ve Orantılılık

2019

Arş. Gör. M. İsmail Çekiç

İdare Hukuku Açısından Ruhsat

2019

Arş. Gör. Sena Yazıcı

Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması

2019

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği

2018

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Editör), Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

Turkish Private Law

2018

Prof. Dr. Sezer Çabri

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt - I

2018

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi

2018

Doç. Dr. Hacı Kara

Roterdam Kuralları'na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu

2018

Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu

Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları

2018

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Mustafa Ünlütepe

Medeni Hukuk Bilgisi

2017

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Hukukun Temel Kavramları

2017

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Dr. Öğr. Ü. Etem Kara

Uluslararası Yatırım Hukuku (Doğrudan Yatırımlar)

2017

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Editör), Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

Introduction to Turkish Law

2016

Prof. Dr. Sezer Çabri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi

2016

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Arıkan

Trade Mark Rights and Parallel Importation in the European Union

2016

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Av. Mehmet Eski

Uluslararası Ekonomi Hukuku

2015

Doç. Dr. Emrullah Kervankıran

Anonim Şirketlerin Tasfiyesi

2015

Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Birleşmeler

2014

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Av. Dr. Murat Akdeniz

İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçları

2014

Fakültemiz 23-24 Mayıs 2014 tarihlerinde "1. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu" düzenlemiş olup sunulan bildiriler sempozyum kitabında yayımlanmıştır. Sempozyumun bildiri kitabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Sezer Çabri

Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu

2013

Prof. Dr. İbrahim Subaşı (Editör)

Birlikte Yaşama Kültürü - 2. Ulusal Sivas Sempozyumu Tebliğler Kitabı

2013

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Türk İş Hukukunda İş Güvencesi

2011

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Anonim Şirketlerde Üst Gözetim

2011

Prof. Dr. Nur Kaman

Elektrik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar

2011

Prof. Dr. İbrahim Subaşı (Editör)

1. Ulusal Sivas Sempozyumu - Sivas'ın Dünü, Bugünü ve Geleceği - Tebliğler Kitabı

2010

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, av. Mehmet Eski

Uluslararası Ekonomi Hukuku

2010

Prof. Dr. Sezer Çabri

Konut Finansmanı Sözleşmeleri

2010

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Uluslararası Ceza Yargılamalarında Cinsel Suçlar

2009

Doç. Dr. Emrullah Kervankıran

Haftungsbeschränkung im Türkischen Gesellschaftsrecht - Ein Rechtsvergleich

2007

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici

Türk Telekominikasyon Hukuku

2006

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı

2005

Doç. Dr. Hacı Kara

Uluslararası Sözleşmeler ve Türk Hukuku'na Göre Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk

2005

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Prof. Dr. Habib Yıldız

Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu

2004

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu

2004

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Ticari İşletme Rehni

1996