Hukuk Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yayın Sahibi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına

Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Aydemir
Editörler

Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN

Dr. Öğr. Üyesi Caner TAŞATAN

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Ebuzer ZENGİN

Arş. Gör. Melike ERGÜN TOPCU

Arş. Gör. Yusuf Sinan CANATAR

Arş. Gör. Büşra İZCİ

Arş. Gör. Emre KÖPRÜCÜ

Yayımcının Adı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Basımcının Adı

Renk Matbaası 

Yönetim Yeri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. NO:44, 34865 Kartal/İstanbul
E-mail hukukdergi@medeniyet.edu.tr
URL https://hukukdergi.medeniyet.edu.tr

Yayın Türü / Type of Publication

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, Mart ve Eylül aylarında yılda iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir.

ISSN 2757-7082

Dergiye yapılan atıflarda “İMHFD” kısaltması kullanılmalıdır.

"IMHFD" abbreviation should be used in reference to the journal.  

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
02.06.2016 MLR yayın ilkeleri - editorial policy
13.11.2016 Medeniyet Law Review C.1 S.1
06.03.2017 Medeniyet Law Review C.2 S.2
31.07.2017 Medeniyet Law Review C.2 S.3
31.01.2018 Medeniyet Law Review C.3 S.4
31.07.2018 Medeniyet Law Review C.3 S.5
31.01.2019 Medeniyet Law Review C.4 S.6
19.08.2019 Medeniyet Law Review C.4 S.7
30.09.2020 İMHFD C.5 S.8
30.09.2020 İMHFD C.5 S.9
06.04.2021 İMHFD C.6 S.10
30.09.2021 İMHFD C.6 S.11
31.03.2022 İMHFD C.7 S.12
30.09.2022 İMHFD C.7 S.13
20.03.2023 İMHFD C.8 S.1
30.09.2023 İMHFD C.8 S.2