Hukuk Fakültesi

Kitaplarımız

 Faizsiz Bankacılıkta Mudarabe ve Kar

Dr. Öğr. Üyesi Cemal KALKAN

Faizsiz Bankacılıkta Mudarabe ve Kar

2022

Prof . Dr. Sezer ÇABRİ

Miras Hukuku Şerhi Cilt I

2022

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin EKİCİ

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

2022

Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN

Anonim Şirketlerin Tasfiyesi

2022

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem SOLAK

Av. Muhammed Emre AVŞAR

Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu Tebliğler Kitabı

2022

Doç. Dr. Hacı KARA

Sigorta Hukuku

2021

Prof. Dr. Sezer Çabri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi 

2021

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Ticaret Hukuku Tamamı Çözümlü Pratik Çalışmalar ve Cevap Anahtarlı Test Soruları 

2021

Prof. Dr. Şaban Kayıhan 

Corporate Law

2021

Doç. Dr. Cahit Suluk

Fikri Mülkiyet Yazıları I - Mütalaalarım (2001-2020)

2021

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Osmanlı'dan Günümüze Evlatlık Kurumu ve Koruyucu Aile 

2021

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emrah Geçer

Vergi Usul Kanunu'nda Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibari ile Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları

2021

Dr. Miray Azaklı Köse

Devletin Uluslararası Yatırım Tahkiminde Sorumluluğu

2021

Dr. Arzu Kalyon

Türk Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 

2021

Prof. Dr. Hakan Hakeri, Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin, Dr. Melik Kartal, Dr. Kübra Tunç

Turkish Criminal Law and Criminal Procedure Law 

2021

Doç. Dr. Halil Atındağ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezaları

2021

Prof. Dr. Refik Korkusuz, Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Dr. Ömer Uğur 

Turkish Collective Labour Law

2021

Dr. Öğr. Üyesi Akif Dursun

Tasavvuf Fıkıh İlişkisi 

2021

Doç. Dr. Murat Tümay (Editör), Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

TÜBA COVID–19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions 

2020

Doç. Dr. Cahit Suluk

Çalışan Buluşları Hukuku

2020

Dr. Kübra Tunç

Ceza Hukukunda Kastı Engelleyen Hata

2020

Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman

İdare Hukuku

2020

Osmanlı Devleti'nde Hak Arama Özgürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Osmanlı Devleti'nde Hak Arama Özgürlüğü

2020

Doç. Dr. Hacı Kara 

Deniz Hukuku (Denizcilik Fakülteleri için)

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Deniz Ticareti Hukuku

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Şirketler Hukuku

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Kıymetli Evrak Hukuku

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Hukukun Temel Kavramları

2020

Doç. Dr. Hacı Kara

Deniz Ticareti Hukuku

2020

Dr. Öğr. Üyesi Feyzan Olgunsoy

Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi (Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri)

2020

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici

Escrow Sözleşmesi

2020

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici

Escrow Sözleşmesi

2020

Dr. Serkan Kaya

Consumer Dispute Resolution in the Digital Age: Online Dispute Resolution

2020

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Editör), Prof. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

Turkish Private Law

2020

Prof. Dr. Sezer Çabri

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-639) Cilt - II

2020

Prof. Dr. Sezer Çabri

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682) Cilt - III

2020

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak

Shareholder Activism and The Law - The Future of US Corporate Governance

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök, Dr. Öğr. Ü. İhsan Hüseyin

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmaları

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök

Sigorta Hukuku Dersleri

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök

Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler

2020

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Özcan Günergök

Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler

2020

Prof. Dr. İbrahim Subaşı (Editör), Ahmet Özdemir (Editör)

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu Bildirileri

2020

Prof. Dr. Refik Korkusuz, Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Dr. Ömer Uğur 

Turkish Individual Labour Law

2020

Dr. Öğr. Üyesi Sezen Kama Işık

Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış

2020

Arş. Gör. Muhammet Sefa Mutlu

Kişisel Verilerin Soruşturma Evresinde İşlenmesi ve İnsan Hakları Kapsamında Korunması

2020

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Mülteci Hukuku ve Silahlı Çatışma Kaynaklı Sığınmacılar

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Şirketler Hukuku

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Av. Dr. Murat Akdeniz

Konkordato Hukuku El Kitabı

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Ticaret Hukuku

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Ticari İşletme Hukuku

2019

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Kıymetli Evrak Hukuku

2019

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Editör), Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

Turkish Public Law

2019

Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin

Türk Futbolunda Durumsal Suç Önlemenin Kriminolojik Bir Değerlendirmesi

2019

Dr. Melik Kartal

Meşru Savunmanın Hukuki Esası Bağlamında Gereklilik ve Orantılılık

2019

Arş. Gör. M. İsmail Çekiç

İdare Hukuku Açısından Ruhsat

2019

Arş. Gör. Sena Yazıcı

Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması

2019

Dr. Öğr. Üyesi Merve Ürem Çetinel

Eigentumsvorbehalt und andere Mobiliarsicherheiten

2018

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği

2018

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Editör), Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

Turkish Private Law

2018

Prof. Dr. Sezer Çabri

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt - I

2018

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi

2018

Doç. Dr. Hacı Kara

Roterdam Kuralları'na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu

2018

Doç. Dr. Cahit Suluk, Zeynep Dumlupınar Balçık

Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı

2018

Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu

Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları

2018

Prof. Dr. Ümit Gezder

İçerik Sağlayıcının ve Yer Sağlayıcının Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluk Muafiyeti 

2017

Dr. Ömer Uğur

Alt İşverenlik İlişkisi ve Kamu İşyerlerindeki Uygulaması

2017

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Doç. Dr. Mustafa Ünlütepe

Medeni Hukuk Bilgisi

2017

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Hukukun Temel Kavramları

2017

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Dr. Öğr. Ü. Etem Kara

Uluslararası Yatırım Hukuku (Doğrudan Yatırımlar)

2017

Arş. Gr. Ebru Karabacak

Prim Ödeme Yükümlülüğüne Aykırılığın Hukuki Sonuçları 

2017

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Editör), Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı (Editör)

Introduction to Turkish Law

2016

Prof. Dr. Sezer Çabri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi

2016

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Arıkan

Trade Mark Rights and Parallel Importation in the European Union

2016

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Av. Mehmet Eski

Uluslararası Ekonomi Hukuku

2015

Doç. Dr. Emrullah Kervankıran

Anonim Şirketlerin Tasfiyesi

2015

Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Birleşmeler

2014