HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları

Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hacı KARA
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit GEZDER
Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Özgür ARIKAN
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hacı KARA
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferma İPEKEL KAYALI
İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür ARIKAN
Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hacı KARA
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Prof. Dr. Ümit GEZDER
Fikri Mülkiyet Hukuku Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Murat TÜMAY
Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Tülay YILDIRIM MAT
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Murat TÜMAY
Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Murat TÜMAY
Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Halil ALTINDAĞ
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Tülay YILDIRIM MAT
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Ü. Tülay YILDIRIM MAT
Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı