HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları

Özel Hukuk
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezer ÇABRİ
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin EKİCİ
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin EKİCİ
Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hacı KARA
Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN
İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit GEZDER
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hacı KARA
Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür ARIKAN
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferma İPEKEL KAYALI
Kamu Hukuku
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur KAMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tülay YILDIRIM MAT
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat TÜMAY
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat TÜMAY
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur KAMAN
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülay YILDIRIM MAT
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülay YILDIRIM MAT