Hukuk Fakültesi

Dr. Miray Azaklı Köse'nin Katılımı ile Zorunlu Göç Konferansı

30.07.2022

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hicretin Yıl Dönümünde Hukuki ve Sosyolojik Yönleriyle Zorunlu Göç" başlıklı uluslararası konferans, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü 10.00-17.30 saatleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde icra edilecektir. 

Fakültemiz Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı üyesi Dr. Miray Azaklı Köse, "Ulusal ve Uluslararası Hukukta Zorunlu Göçe İlişkin Temel Kavramlar" başlıklı bildirisi ile 11.00-12.30 saatleri arasında icra edilecek olan birinci oturumda konuşmacı olarak yer alacaktır. 

Programla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayınız.