Hukuk Fakültesi

İMÜ Hukuk Kitaplığı - Prof. Dr. Şaban Kayıhan'ın Yeni Kitabı Yayımlandı

03.06.2022

Fakültemiz Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı üyesi sayın Prof. Dr. Şaban Kayıhan ve Doç Dr. Özcan Günergök'ün birlikte kaleme aldığı  "Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri"  isimli kitabın 6. baskısı yayımlandı. 

Hukuk fakültelerinde okutulan sigorta hukuku derslerine uygun olarak hazırlanan  "Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri” isimli çalışmanın 6. Baskısında, bir önceki baskı yeniden gözden geçirildi ve yine ders kitabına uygun bazı önemli müdahaleler ve güncel tashihler yapıldı. Bu doğrultuda özellikle kitabın sonuna eklenilen örnek çözümlü sigorta hukuku olaylarının sayıları arttırıldı. Çalışmanın bu alanda lisansüstü çalışmalar yapacak hukukçulara da öncülük etmesi amaçlandı. 

Yazarlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.