HUKUK FAKÜLTESİ

"Tıp Hukukunun Güncel Sorunları" Düzenlediğimiz Sempozyumda Tartışıldı

30.04.2014

Üniversitemizin Yargıtay işbirliğiyle düzenlediği "Tıp Hukukunun Güncel Sorunları" konulu sempozyum 24-25 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşti. Sempozyumda tıp hukuku alanında ülkemizde ilk defa konunun teorisyenleri ile uygulamacıları bir araya geldi. Sempozyuma üniversitemizden Rektörümüz Prof. Dr. Hamit Okur, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ümit Gezder ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden  katıldı.
Bilim adamları ile Yargıtay üyelerinin konuşma yaptığı sempozyumda sunumlar ağırlıklı olarak sağlık çalışanlarının tıbbi müdahale nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu konularında gerçekleşti. Bu çerçevede, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun şartları, tıbbi müdahalelere uygulanan sözleşmeler, tıbbi müdahaleler nedeniyle sağlık çalışanlarının işleyebileceği suçlar, hekimin yükümlülükleri, adli tıp bakımından malpraktis davalarına yaklaşım başlıklarında sunumların yapıldığı toplantıda, Yargıtay üyeleri de kendi dairelerinin görev alanında, hekim ve diğer sağlık çalışanları ile ilgili olarak sorumluluk bakımından nelerin göz önünde bulundurulduğunu ve ne tür kararlar verildiğini anlattı.
Rektörümüz Prof. Dr. Hamit Okur yaptığı konuşmasında: “İstanbul Medeniyet Üniversitesini, Türkiye’de lisans eğitimine ağırlık veren ve mevcut üniversitelerden farklı kılan bir araştırma üniversitesi misyonu taşımasıdır. Üniversite olarak Tıp hukuku alanında da bilinmeyenlerin meydana çıkması, yanlış bilinenlerin de düzeltilmesi gayesindeyiz. Üniversitemizde düzenlemiş olduğumuz “Tıp Hukuku Sertifika Programı” ile doktorlarımızın hukuki yükümlülükleri ve cezai sorumluluklarını onlara aktarmayı, meslek hayatlarında yardımcı olacak bilgi birikimini veren bir eğitim modeli hazırlamayı hedefledik. Bugün burada da değerli Yargıtay Üyeleriyle istişare etme imkanını bulduğumuz için mutluyuz. Burada teorideki konuların uygulama ile birbirinden yararlanması neticesinde çıkacak sonuçların tıp hukuku alanında önemli olacağı düşüncesindeyiz.” dedi.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Hakeri sözlerine “Bu sempozyumda amacımız, tıp hukukuna ilişkin davaların, sadece tıbbi bilirkişi tarafından karar verilen ve hukukçuların bu kararları uygulamaya geçirdiği davalar olmasından çıkarmak.” diyerek başladı ve şöyle devam etti: “Bu çerçevede endikasyonun olup olmadığı, hekimin yetkisi, uzmanlığı; aydınlatmanın tam olarak yapılıp yapılmadığı ve kurallara uyulup uyulmadığı, tıbbi standardın takip edilip edilmediği; hekimin mi yoksa organizasyon kusurunun mu bulunduğu gibi konularda, hukukçuların da dosyayı incelemesini veya en azından tıbbi bilirkişiyi bu konularda yönlendirmesini amaçlıyoruz.
Sağlık çalışanlarının işlediği suçlarla ilgili olarak açılan davalarda da ilgili suç tiplerinin gereklerine uygun bir değerlendirme yapılmasını sağlamanın önemli olduğuna işaret eden Hakeri yaptığı sempozyum değerlendirmesinde: “Zaman zaman ceza hukukunun teorik temelleriyle uyuşmayan Yargıtay kararlarına rastlamaktayız. Bu kararlardaki gerekçeleri de Yargıtay üyelerinden dinleme fırsatını bulduk. Ayrıca doktrin olarak en son Yargıtay içtihatlarının hangi yönden olduğunu da ilk ağızdan dinleme imkanını elde ettik.” dedi.